Projecten

Een workshop voor de vervaardiging van poppen

Feininger en marionetten? Daadwerkelijk ensceneerde de schilder in een tekening als poppenspeler zijn eigen stripfiguren. Hier sluiten wij aan. In een workshop-project van twee weekenden en een projectweek onderwijst de poppenspeelster Kerstin Dathe hoe eigen poppen worden geconstrueerd. De museumpedagoge Theda von Graeve laat de deelnemers samen met de eigen poppen het museum ontdekken.

Het museum wordt een bron van inspiratie en toneel, poppenspel en museumpedagogiek vinden samen een weg naar de verhalen achter de kunst.

TERMIJNEN
Inleiding: 12/13 september 2020
Dagtocht naar een poppentheater op 26/27 september 2020
Projectweek: 19-23 oktober 2020
Afsluitende presentatie: 24 oktober 2020

De deelname is gratis.

Aanmelden bij:

Rebekka Prell
T: +49 3946 689 5938-50
T: +49 3946 689 5938-24
rebekka.prell@kulturstiftung-st.de

Het project vindt plaats in het kader van het actieprogramma ‘museum maakt sterk’ van de Duitse museumbond, ondersteund door het Duitse initiatief ‘cultuur maakt sterk. Alliantie voor onderwijs’ van het Duitse ministerie voor onderwijs en onderzoek (BMBF) in coöperatie met het christelijke huis van de stichting CVJM Quedlinburg e.V. en het kinder- en jeugdkantoor van de stad Quedlinburg.

‘Kinderen houden van verhalen. Zij bedenken sommige en vergeten ze ook weer. Zij denken na en bespreken hun ideeën, schrijven ze op, illustreren, zetten en printen deze, tot de bonte producten uit hun fantasie tussen twee boekomslagen er is. De volwassenen staan hun daarbij als evenredige partners ondersteunend ter zijde, schrijven niets voor en geven de kinderen tijd en ruimte’.

Zo beschrijft de vereniging Buchkinder Leipzig e.V. zijn conceptuele zelfbesef en zo klinkt de van 15 tot 17 juli 2019 in de Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg uitgevoerde omzetting met 15 kinderen en jongeren:
Ritmisch getik van de typemachine, geritsel van papier, krassen van pennen, rustige gesprekken over mogelijke wendingen van een verhaal, smakkende geluiden bij het verven, verfrollen die over linoleum rollen. Je kunt bijna de concentratie horen waarmee iedereen aan zijn project werkt. Eigen initiatief en participatie komen onmiddellijk tot leven, en de geconcentreerde energie van intrinsieke motivatie is voelbaar voor iedereen van alle leeftijden. "Oah, ik heb zo'n printkracht [sic!], Ik zou de hele dag en nacht verder kunnen printen!" (Leo, zeven jaar oud)
Volwassenen die eerbiedig luisterden naar een zevenjarige die zijn eigen boek presenteerde, op deze manier kreeg dit creatieve proces van twee weken zijn afsluiting en een oprechte waardering.
De Lyonel-Feininger-Galerie initieerde dit succesvolle project met de partnervereniging Dachverein Kulturzentrum Reichenstraße e.V. en de gemeentelijke volkshogeschool Harz in samenwerking met de vereniging Buchkinder Leipzig e.V., gesteund door het programma ‘museum maakt sterk’ van de bond Museumbund e.V. in het kader van het Duitse subsidieprogramma ‘cultuur maakt sterk’ van het Duitse ministerie voor onderwijs en onderzoek.

Ook voor 2020 is een nieuw ‘cultuur maakt sterk’ project gepland. De aanvraag werd reeds bij de bond Deutscher Museumbund e.V. ingediend. Wij hopen dat een realisatie ondanks de coronacrisis mogelijk is en lichten u hier tijdig in over onze website en social media.

De vereniging Museumverband Saksen-Anhalt e.V. en de vereniging OIKOS EINE WELT e.V., hebben het project ‘wereldenwandeling’ over onderwijs betreffende globalisering in musea in Saksen-Anhalt in het jaar 2019 opgestart. Het gaat erom ‘globalisering begrijpelijk te maken als een kans voor welvaart en duurzaamheid in het heden en de toekomst en het opleiden en inspireren van burgers van alle leeftijden en achtergronden voor een verbonden en dynamische wereld, dit zijn enkele kardinale aspecten van een hedendaags museum’. Door de gehele deelstaat nemen 10 musea aan het project ‘’wereldenwandeling’ met verschillende onderwijsformaten deel.

Een focus van het project is de themaweek ‘Ongehoord. De hele wereld groeit uit de voegen. Museum in de dialoog.’, die jaarlijks tijdens de herfst in de deelnemende musea plaatsvindt. Het gevarieerde programma richt zich tot mensen vanaf 50 jaar.

Een verdere focus ligt op de programma’s voor schoolklassen, want in het kader van het onderwijs voor duurzame ontwikkeling verbindt het globale leren de wereldomvattende verbanden met het eigen alledaagse leven. Elk deelnemend museum heeft een op de eigen collectie betrokken onderwijsprogramma ontwikkeld. De Lyonel-Feininger-Galerie biedt de workshop ‘Een avonturenreis in de zin van Lyonel Feininger’ aan. In de workshop ontmoeten de deelnemers exemplair de kunstenaar Lyonel Feininger, die zijn leven steeds weer moest aanpassen aan nieuwe omgevingen, en die met zijn legendarisch stripverhaal ‘The Kin-der-Kids’ een reis vol met spannende ontmoetingen van creaturen, landschappen en gevoelens beschrijft. Ontwikkelt worden specifieke artistieke werken met het thema: Een tijdreis naar de toekomst van onze aarde.

Het project ‘wereldenwandeling’ wordt ondersteund door het Duitse ministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling, de deelstaat Saksen-Anhalt en het hoofdkantoor voor politiek onderwijs in Saksen-Anhalt. 

Museum maakt sterk! Avontuur stripverhaal - Lyonel Feininger en de uitvinding van het stripverhaal

Mickey Mouse, Mosaik, Hägar, Graphic Novel, Mangas of Gregs dagboek; de smaak in de verschillende periodes van de stripverhalen was erg verschillend, maar ze werden te allen tijde graag gelezen. In het pedagogische museumproject van de Lyonel-Feininger-Galerie zijn stripverhalen bruggen in de wereld van de kinderen en jongeren.
Lyonel Feininger is bekend als vooraanstaande schilder en graficus van de klassiek moderne tijd. Hij was echter ook een prominente karikaturist en een van de eerste striptekenaars überhaupt.

De geschiedenis van het stripverhaal wordt speels onderzocht. Daarbij komen verkenningen in de Lyonel-Feininger-Galerie. Druktechnieken worden uitgeprobeerd. Tot slot gaat het om het uitwerken van een eigen verhaal, het geschetste ontwerp en het maken van een stripverhaal. De jongeren gaan nog een stap verder en geven als boodschappers van het museum hun kennis in korte workshops door aan andere kinderen en jongeren.

Een tentoonstelling in de projectruimte rondt het programma af. Door het werken aan een eigen stripverhaal en het werken met de achtergronden van de tekenwereld wordt niet enkel de toegang tot cultuur en kunst geopend, maar wordt ook de kans gegeven de eigen persoonlijkheid uit te drukken.

In het stimuleringsprogramma ‘Cultuur maakt sterk. Allianties voor het onderwijs’ van het Duitse ministerie voor onderwijs en onderzoek (BMBF), schrijft de vereniging Deutscher Museumbund e.V. het actieprogramma ‘van ons - voor ons! De musea van onze stad ontdekt.’ uit.
‘Avontuur Stripverhaal. Lyonel Feininger en de uitvinding van het stripverhaal’ is een coöperatie van de Ernst-Bansi-Ganztagsschule, het cultureel centrum Kulturzentrum Reichenstraße en de Lyonel-Feininger-Galerie. Tussen september 2014 en juni 2017 vond het project met de jongeren in totaal vier keer plaats.

Cultuur maakt sterk: Mijn kleine grote ik

In totaal drie keer waren verschillende groepen jongeren een week lang in de Lyonel-Feininger-Galerie en de stad Quedlinburg onderweg en fotografeerden onder de leiding van Rebekka Prell.
Als voorbeelden hebben zij de werken van kunstenaars als Lyonel Feininger (1871-1956) en Slinkachu (*1979) genomen en deze met speelgoedfiguren en -voorwerpen vormgegeven.

De resultaten presenteren de deelnemers in de MuseobilBOXen.
Hieruit voortgekomen zijn negen gelijksoortige en toch geheel andere foto’s. Iedereen vertelt een eigen verhaal.

 

‘Mijn kleine grote ik’ is een coöperatie tussen de overkoepelende vereniging Reichenstraße e.V., de werelderfgoedstad Quedlinburg en de Lyonel-Feininger-Galerie en vindt plaats bij ‘Museum zum Selbermachen MuseobilBOX’, een project van de Duitse vereniging Museumpädagogik e.V. in het kader van ‘Cultuur maakt sterk. Allianties voor onderwijs’ gesubsidieerd door het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek.
Verdere informatie verkrijgt u op de homepage van MuseobilBox.