Partners & sponsoren

Sponsoring door de bank Harzsparkasse

Op 6 mei 2019 ondertekenden de voorzitter van de bank Harzsparkasse, de heer Wilfried Schlüter, en de voorzitter van de sponsorende vereniging van de Lyonel-Feininger-Galerie, mevrouw Kristina Fischer-Gerloff, het subsidiecontract voor de komende drie jaar. De bank Harzsparkasse is daarmee opnieuw de hoofdelijke sponsor van het museum.

De succesvolle samenwerking tussen de vereniging en de sponsor vindt op deze manier een doorlopende voortzetting. Dit verschaft een berekenbare basis voor de realisatie van de meest diverse projecten tijdens de exploitatie van de Lyonel-Feininger-Galerie.

Naast de bijzondere tentoonstellingen als de permanente tentoonstelling van het werk van Feininger (collectie Dr. Herman Klumpp) worden in de ‘projectkamer’ van het museum resultaten van educatief museumwerk met kinderen, jongeren en volwassenen getoond.

Juist dit werkveld draagt daartoe bij, de interregionale werking van het huis te verbinden met een sterkere uitstraling naar de stad en de regio. Zo kwamen er in 2017 ongeveer 15.000 bezoekers, waaronder velen die het museum voor de eerste keer bezochten.